בית מדרש וירטואלי

קטגוריה: תת קטגוריה: סוג שיעור:

רב:
חפש


הלכות יום כיפור
הלכות יום כיפור
תרד – אכילה בערב יוהכ"פ תרה - כפרות תרו – לפייס את חברו תרז – ווידוי במנחה תרח- סעודה מפסקת תרי – הדלקת הנר ביוהכ"פ תריא – המלאכות האסורות ביוהכ"פ
הרב רפאל מעתוק, תוכנית הלכה, שיעורים במשנה ברורה, ישיבת ההסדר בצפת, מערכי שיעור הלכה,
קטגוריה : הלכה > תוכנית הלכה - משנה"ב חלק ב
קריאת התורה ד`
קריאת התורה ד`
קמד – לא לדלג בתורה קמה– דין המתרגמים קמו – התנהגות הציבור בזמן קריאת התורה קמז – דיני גלילת ס"ת קמח קמט – סיום הקריאה בתורה
הרב רפאל מעתוק, תוכנית הלכה, שיעורים במשנה ברורה, ישיבת ההסדר בצפת, מערכי שיעור הלכה,
קטגוריה : הלכה > תוכנית הלכה - משנה"ב חלק ב
קריאת התורה ג`
קריאת התורה ג`
קמא– דין הקורא והמקרא קמב– לדקדק בקריאה קמג – כשרות ס"ת
הרב רפאל מעתוק, תוכנית הלכה, שיעורים במשנה ברורה, ישיבת ההסדר בצפת, מערכי שיעור הלכה,
קטגוריה : הלכה > תוכנית הלכה - משנה"ב חלק ב
קריאת התורה ב`
קריאת התורה ב`
קלח– לא להשאיר שני פסוקים בפרשה קלט– סדר קריאת התורה וברכותיה קמ – הפסק בברכות התורה
הרב רפאל מעתוק, תוכנית הלכה, שיעורים במשנה ברורה, ישיבת ההסדר בצפת, מערכי שיעור הלכה,
קטגוריה : הלכה > תוכנית הלכה - משנה"ב חלק ב
קריאת התורה א`
קריאת התורה א`
קלה– קריאת התורה בשני וחמישי קלו– מי קודם בשאר האנשים קלז – כמה פסוקים קוראים
הרב רפאל מעתוק, תוכנית הלכה, שיעורים במשנה ברורה, ישיבת ההסדר בצפת, מערכי שיעור הלכה,
קטגוריה : הלכה > תוכנית הלכה - משנה"ב חלק ב
הלכות סעודה ו`
הלכות סעודה ו`
קעט – היסח הדעת בסעודה קפ – דין פרורי הפת קפא – מים אחרונים
הרב רפאל מעתוק, תוכנית הלכה, שיעורים במשנה ברורה, ישיבת ההסדר בצפת, מערכי שיעור הלכה,
קטגוריה : הלכה > תוכנית הלכה - משנה"ב חלק ב
הלכות סעודה ה`
הלכות סעודה ה`
קעח – הפסק בסעודה (אחרונים)
הרב רפאל מעתוק, תוכנית הלכה, שיעורים במשנה ברורה, ישיבת ההסדר בצפת, מערכי שיעור הלכה,
קטגוריה : הלכה > תוכנית הלכה - משנה"ב חלק ב
הלכות סעודה ד`
הלכות סעודה ד`
קעח – הפסק בסעודה
הרב רפאל מעתוק, תוכנית הלכה, שיעורים במשנה ברורה, ישיבת ההסדר בצפת, מערכי שיעור הלכה,
קטגוריה : הלכה > תוכנית הלכה - משנה"ב חלק ב
הלכות סעודה ג`
הלכות סעודה ג`
קעו – שהפת פוטר את הפרפרת קעז – דברים הבאים בתוך ואחר הסעודה
הרב רפאל מעתוק, תוכנית הלכה, שיעורים במשנה ברורה, ישיבת ההסדר בצפת, מערכי שיעור הלכה,
קטגוריה : הלכה > תוכנית הלכה - משנה"ב חלק ב
הלכות סעודה ב`
הלכות סעודה ב`
קעג – מים אמצעיים. קעד – ברכת היין בסעודה קעה – ברכת `הטוב והמטיב`
הרב רפאל מעתוק, תוכנית הלכה, שיעורים במשנה ברורה, ישיבת ההסדר בצפת, מערכי שיעור הלכה,
קטגוריה : הלכה > תוכנית הלכה - משנה"ב חלק ב


  עמוד1 מתוך 4 1  2  3  4  לעמוד הבא  >>

משרדים: רחוב חת"ם סופר 50,ת.ד 4.3.4 העיר העתיקה, צפת. מיקוד 13204

  04-6924646     04-6924647    office@tsfat.org.il


סיורים בצפת  | בר מצווה  | תרמת  | תרומות ברשת
בנייה ועיצוב ע''י תרמת